The Fundraiser

The Fundraiser is het vakmedium over fondsenwerving & marketing. De titel behelst behalve een kwartaalmagazine en een website ook een wekelijkse nieuwsbrief. The Fundraiser richt zich op alle professionals in fondsenwerving en marketing die actief zijn voor non-profits in Nederland, zoals goede doelen en instellingen in cultuur, zorg- & welzijn, wetenschap en sport.